Velkommen til årsmøte 2022

Vårt årsmøte avholdes torsdag 31. mars kl. 19.00 på vårt hjelpesenter i Fjordlinna 388, Brandbu.

Endelig saksliste med vedlegg:

 

1. Åpning.

 

2. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å underskrive protokollen.

 

3. Godkjennelse av fremmøtte medlemmer (hvem som har stemmerett og talerett).

 

4. Godkjennelse av innkalling og saksliste.

 

5. Saker fra styret.

Lenke til sak fra styret →  Sak fra styret

 

6. Innkomne saker fra medlemmer.

Det har ikke kommet inn noen saker fra medlemmene.

 

7. Gjennomgang og godkjennelse av årsmelding for 2021 og handlingsplan for 2022.

Lenke til årsmelding →  Årsmelding 2021 DN Hadeland

Lenke til handlingsplan →  Handlingsplan 2022 – DN Hadeland

 

8. Godkjennelse av årsregnskap for 2021 samt budsjett for 2022.

Lenke til driftsresultat →  Driftsresultat 2021 DN Hadeland

Lenke til Budsjett → Budsjett 2022-DN Hadeland

 

9. Valg av revisor.

 

10. Valg av leder, styre, varamedlemmer og valgkomité.